Formació inicial PFI

Per poder implementar el programa idòniament, els i les docents reben una formació inicial en el seu centre educatiu, que s'adapta en funció de les necessitats i els anys d'implementació del programa. Té una durada aproximada d'1h 30 minuts i la duu a terme l'equip tècnic del «Sigues tu». Teniu diferents opcions formatives: 

formació inicial de primer any

Adreçada als centres o professorat de nova incorporació al programa. Per explicar la filosofia, la metodologia, els serveis i els materials inclosos al «Sigues tu». 

Formació inicial cohesió de grup

Adreçada als centres que van fer el «Sigues tu» el curs passat o amb anterioritat. Té els objectius de fomentar el sentiment de pertinença i la unió, enfortir el benestar emocional, entendre la diversitat com a valor afegit del grup i posar consciència en les diferents dinàmiques i rols per millorar com a grup. En aquest document podeu trobar algunes de les dinàmiques de cohesió que duem a terme a la formació.   

Formació inicial sexoafectivitat

Adreçada als centres que van fer el «Sigues tu» el curs passat o amb anterioritat. Té l'objectiu d'aclarir els conceptes bàsics sobre la temàtica i proposar recursos i estratègies per abordar-ho amb l'alumnat, per tal de promoure models proactius d'educació sexoafectiva. En aquest document podeu consultar l'itinerari de diversitat sexual i de gènere per treballar a l'aula.