Formació espai menjador

Podem aconseguir un espai menjador promotor del benestar dels infants i professionals i veure el conflicte com a una oportunitat de millora?

Des del «Sigues tu» oferim formació per a les professionals del temps de migdia o espai menjador, un espai educatiu diari per aquells infants que dinen als centres educatius.
Aquesta formació està dissenyada per proporcionar a les persones que treballen a l'espai menjador diferents recursos i estratègies per acompanyar els infants de forma respectuosa i comprensiva davant els conflictes, per tal de promoure les cures a tots nivells i assolir un major benestar per totes les parts implicades. 

Aquest curs 2023 - 2024 oferim dos tipus de formació:

Formació en Gestió de sentiments i emocions a l'espai menjador

FORMACIÓ A DISTÀNCIA

Formació en Habilitats per a la vida i gestió de conflictes a l'espai menjador

Formació Presencial