Formació Espai menjador

Podem aconseguir un espai menjador promotor del benestar dels infants i professionals i veure el conflicte com a una oportunitat de millora? 

Aquesta formació està dissenyada per proporcionar a les persones que treballen a l'espai menjador diferents recursos i estratègies per acompanyar els infants de forma respectuosa i comprensiva davant els conflictes, per tal de promoure les cures a tots nivells i assolir un major benestar per totes les parts implicades. 

Persones destinatàries: Monitoratge de menjador de les escoles que estan duent a terme el «Sigues tu» i que van sol·licitar aquesta formació pel curs 2022-2023.

Dates: Es durà a terme durant el segon trimestre a diferents localitzacions de la demarcació de Girona en horari de matins (de 9:15 a 11:45) o tardes (de 16:30 a 19:00).

Objectius

  • Conèixer les diferents dimensions de la salut i el marc de les habilitats per a la vida
  • Introduir la teoria i facilitació de grups
  • Conèixer com funcionen les emocions i practicar estratègies per ajudar els infants a gestionar-les
  • Practicar estratègies de comunicació no violenta i gestió de conflictes

Continguts 

El curs està dividit en dues sessions de 2 h 30 min de durada cadascuna en les quals es treballaran aquestes temàtiques: 
SESSIÓ 1: Concepte de salut, habilitats per a la vida, tipus d'emocions, reconeixement i gestió emocional, escolta activa i distorsions i el rol de la persona facilitadora.  
SESSIÓ 2: Estils comunicatius, comunicació no violenta, fases del conflicte i la seva gestió.

Metodologia

La formació té una durada de 5 hores presencials. A través de dinàmiques en moviment i casos pràctics, es treballaran els conceptes teòrics. A la segona sessió es proposarà una tasca voluntària per aplicar els continguts a la feina i acabar d'integrar tots els conceptes. Aquesta metodologia permet, tot seguint la temàtica i els objectius del curs, acollir i atendre les inquietuds i demandes de l’alumnat.  Es basa principalment en la participació activa, la vivència i la pràctica, partint de l’experiència prèvia i de les necessitats dels i les participants. 

Certificació

Aquesta activitat està acreditada per Dipsalut. Es poden optenir dos tipus d'acreditació en funció de si es duu a terme o no la tasca voluntària:
Certificat d'assistència de 5h: El podran obtenir les persones que assisteixin al 80% de les hores presencials.
Certificat d'aprofitament de 10h: El podran obtenir les persones que assisteixin al 80% de les hores presencials i que entreguin i hagin obtingut una valoració positiva en la tasca proposada. 

Persones formadores

Professionals de l'equip d'intervenció als centres educatius del «Sigues tu».

Inscripcions

Des de Dipsalut s'enviarà una enllaç a les persones destinatàries, a través de les eves empreses, per tal que es puguin inscriure. Cal fer la inscripció com a màxim 5 dies abans que comenci el curs.