Formació a distància

Formació en Gestió de sentiments i emocions a l'espai menjador

Aquesta formació està enfocada a proporcionar a les persones que treballen a l'espai menjador diferents recursos i estratègies per acompanyar els infants de manera respectuosa, desenvolupant mecanismes per a poder gestionar millor situacions d'estrès, promovent la col·laboració, millorant la comunicació amb els més petits i trobant alternatives a la resolució clàssica dels conflictes en aquests espais, sovint basada en el càstig.
És una formació que es basa en el llibre «Com parlar als infants perquè escoltin i com escoltar perquè parlin» de l'Adele Faber i l'Elaine Mazlish. 

Persones destinatàries: Monitoratge de menjador de les escoles que estan duent a terme el «Sigues tu». Tindran prioritat les persones que hagin fet la formació presencial en Habilitats per la vida i gestió de conflictes a l'espai menjador.

Dates i horaris:
El curs està dividit en tres sessions de 2 h 30 min de durada cadascuna. Actualment hi ha obertes les inscripcions a la 2a edició:

 • 1a sessió, dilluns 20 de novembre
 • 2a sessió, dilluns 27 de novembre
 • 3a sessió, dilluns 4 de desembre

Horari: de 16:30 a 19:00h mitjançant un enllaç de l'aplicació Zoom. 

Objectius

 • Aprendre a gestionar els conflictes de manera positiva
 • Escoltar i dialogar per entendre’ns millor
 • Entendre el nostre comportament i el dels altres
 • Aprendre a marcar normes i límits de manera respectuosa
 • Estimular l’autonomia i l’autoestima dels infants
 • Millorar la convivència a l'espai menjador

Continguts 

 • L’afecte, suport i el vincle afectiu
 • Comprendre les característiques evolutives i comportaments del infants i adolescents segons la seva edat
 • Establir normes i límits que orientin un comportament adequat dels infants i adolescents i generar expectatives de que col·laboraran en el seu compliment
 • Comunicar-se de forma oberta, escoltar i  respectar les seves opinions i punts de vista
 • Saber reaccionar davant els comportaments inadequats proporcionant conseqüències i explicacions coherents, evitant càstigs violents o desproporcionats.

Metodologia

La formació té una durada de 7.5 hores a distància.
Es proposarà una tasca voluntària per aplicar els continguts a la feina i acabar d'integrar tots els conceptes. Aquesta metodologia permet, tot seguint la temàtica i els objectius del curs, acollir i atendre les inquietuds i demandes de l’alumnat. La formació es basa principalment en la participació activa, la vivència i la pràctica, partint de l’experiència prèvia i de les necessitats dels i les participants. 

Certificació

Aquesta activitat està acreditada per Dipsalut. Es poden optenir dos tipus d'acreditació en funció de si es duu a terme o no la tasca voluntària:
Certificat d'assistència de 7.5h: El podran obtenir les persones que assisteixin al 80% de les hores en línia.
Certificat d'aprofitament de 10h: El podran obtenir les persones que assisteixin al 80% de les hores en línia i que entreguin i hagin obtingut una valoració positiva en la tasca proposada. 

Persones formadores

Júlia Mateo. Master Trainer a l'Estat Espanyol de la certificació del programa «Com parlar als infants i adolescents».

Inscripcions

Tenen prioritat aquells profesionals que treballin en un centre educatiu que formi part del programa «Sigues Tu». En el cas que quedessin places per cobrir, es podrien omplir amb professionals d'altres centres.
Igualment, tenen prioritat les persones que hagin fet la formació presencial en Habilitats per la vida i gestió de conflictes a l'espai menjador.

Des de Dipsalut s'enviarà una enllaç a les persones destinatàries, a través de les seves empreses o dels centres educatius on treballen, per tal que es puguin inscriure. Cal fer la inscripció com a màxim 5 dies abans que comenci el curs. 
Tanmateix, aquest és l'enllaç d'inscripció.