Formació de centre

Cada centre pot escollir com a màxim una formació per dur a terme durant el curs 2024-25. La sol·licitud es pot en dos períodes:

  • Fins el 12 de juliol per dur a terme la formació durant el primer trimestre
  • Del 2 al 20 de setembre de 2024 per dur-la a terme el segon trimestre

La sol·licitud s'ha de fer amb l'usuari i paraula de pas del centre. Un cop concedida la formació, la persona formadora es posarà en contacte amb els centres per pactar les dates i horaris de realització. Els centres que vulguin obtenir el reconeixement administratiu caldrà que ho gestionin a través del CRP corresponent. 

En funció del tipus d'ensenyament trobareu diferents opcions formatives: 

formació de centre educació infantil i primària

formació de centre secundària