Formació de centre Infantil i Primària

En funció dels interessos de les escoles participants, es proposa una oferta formativa per dur a terme al centre educatiu. Aquesta formació és exclusiva pels centres de la demarcació de Girona que estan duent a terme el programa «Sigues tu». Per tal d'acollir la formació caldrà que el centre garanteixi una assistència mínima de 8 docents.

Un cop concedida la formació per part de Dipsalut, els centres que vulguin el corresponent reconeixement administratiu del Departament d'Educació caldrà que es posin en contacte amb el CRP corresponent. La majoria de formacions que es proposen són de 15h lectives (10 hores presencials i 5 d'aplicació dels continguts a l'aula), ja que és el mínim d'hores que acredita el Departament d'Educació. No obstant això, es poden reduir aquest nombre d'hores per adaptar la formació a les necessitats de cada centre. 

IMPORTANT: La persona gestora de cada centre podrà fer la sol·licitud de la formació de l'1 al 29 de setembre de 2023. En aquest enllaç trobareu una guia breu per si teniu dubtes a l’hora de fer la sol·licitud. 

Cursos disponibles

Consciència corporal i benestar emocional

Persones destinatàries: Docents de primària i educació infantil. 

Es tracta d'una formació de 6 hores de durada en forma de taller vivencial i pràctic. L'objectiu de la formació és enfortir la connexió cos-ment en els infants com a base d'una bona qualitat de vida.  La idea és ajudar a crear l'hàbit de la consciència corporal per tal d'afavorir l'aprenentatge cognitiu, emocional i social. Per fer-ho, es treballaran diferents taules d'estiraments acompanyats de música relaxant que després es podran posar en pràctica amb l'alumnat.  A càrrec de l'Associació Tirabuixó

Gestió de les emocions

Persones destinatàries: Docents de primària i educació infantil

Es tracta d'una formació de 15 hores de durada. L'objectiu d'aquesta formació és potenciar les habilitats que permetin als i les participants realitzar accions per afavorir la gestió de les emocions a l'aula. Durant les sessions es proposaran dinàmiques que fomentaran l'aprenentatge a través de la participació i vivència dels participants. La reflexió serà l'eina que permetrà transferir els recursos descoberts a l'espai professional. 

La mort i el dol a l'aula

Persones destinatàries: Docents de primària i educació infantil.

Es tracta d'una formació de 15 hores de durada. L'objectiu és conèixer els processos de dol dels infants a les diferents etapes evolutives, posar en pràctica les principals estratègies d'intervenció en els processos de dol en infants i facilitar eines per fer pedagogia de la mort a l'aula. Durant les sessions es tractaran aspectes bàsics la mort, els processos de dol en infants, els falsos mites, les emocions i conductes que es poden donar... 

Educació antiracista

Persones destinatàries: Docents de primària i educació infantil.

Es tracta d'una formació de 15 hores de durada. És un taller que inclou el desenvolupament teòric, conceptual i pràctic sobre la diversitat i la convivència adaptades a la realitat del centre educatiu. Té l'objectiu de fomentar la reflexió i l’aprofundiment en relació a la perspectiva antiracista i oferir recursos i estratègies per abordar-ho a l'aula. 

Educació sexual i afectiva

Persones destinatàries: Docents de primària i educació infantil.

Es tracta d'una formació de 15 hores de durada. Durant les sessions es tractaran aspectes bàsics sobre sexualitat, orientació sexual, identitat i expressió de gènere i s'oferiran estratègies i recursos per treballar aquesta temàtica a l'aula. Es podran prioritzar les temàtiques i es construiran propostes educatives concretes en base a les necessitats dels i les participants.

Educant en l'ús de les pantalles

Persones destinatàries: Docents de primària 

Es tracta d'una formació de 15 hores de durada. L'objectiu és coneixer les potencialitats i els riscos dels entorns digitals, els aspectes més importants a treballar (identitat, usos i sobreutilització, visió crítica i relacions)  i oferir recursos i estratègies per abordar-ho a l'aula.