Formació individual a distància

Aquesta formació és exclusiva pel professorat d'Educació Infantil, Primària, Secundària, PFI i CFA que estan duent a terme el programa «Sigues tu». Totes les activitats formatives s'imparteixen en llengua catalana i estan acreditades pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Tots els cursos s'imparteixen en línia i en funció de cada tipologia es duran a terme de forma síncrona (amb un horari i data concreta en la qual cal connectar-se a una plataforma) o asíncrona (amb accés a uns determinats materials les 24 h del dia durant un període de temps). Les inscripcions es podran dur a terme a partir de desembre 2024 i les formacions s'iniciaran a partir de gener de 2025 (consultar en cada apartat les dates concretes de cada formació). En tractar-se d'una formació individual, per poder-vos inscriure heu d'estar registrats o registrades a la web i accedir amb el vostre usuari i contrasenya. 

Habilitats per a la vida
Per formar-se en les 10 Habilitats per a la Vida (HpV) no n'hi ha prou amb saber del tema; és indispensable, saber fer, desenvolupar la destresa en cadascuna d'elles. Es tracta d'una formació en habilitats per a la vida a distància com a estratègia promotora del canvi tant des del punt de vista professional com personal. Destinada als docents d'Educació Infantil, Primària, Secundària, PFI i CFA.

Més informació i inscripció

Estratègies d'acompanyament emocional
Com crear un clima de benestar emocional dins i fora de l'aula? Agafant com a punt de partida la mirada sistèmica, en aquesta formació entendrem com el camp emocional i el context familiar, social i cultural tenen un paper important en el desenvolupament global dels infants i adolescents. Aquests factors influencien tant en el seu procés d’aprenentatge com en el seu benestar emocional. 

Més informació i inscripció
 

Gestió de conflictes
Dels conflictes a la solució: estratègies de prevenció i resolució de conflictes a l'aula. Aquest curs està dissenyat per adquirir eines i recursos d'intervenció des d'una perspectiva emocional-sistèmica, que permet als professionals posicionar-se en un lloc d'acompanyament pedagògic amorós, respectuós i comprensiu davant els conflictes que s’esdevenen a l’aula. És un enfocament que aporta estratègies per restablir o transformar un conflicte en una situació de més comprensió i benestar per a totes les parts implicades.

Més informació i inscripció
 

Sexualitat, afectivitat i coeducació
Una educació afectiva i sexual a l’aula, des de la perspectiva de la coeducació per a formar infants més respectuosos i lliures. Parlar de relacions, d’afectivitat i sobretot de sexualitat és encara avui en dia un tema tabú que provoca molts problemes sobretot en infants, joves i adolescents. Amb aquest curs volem acompanyar els docents d’educació infantil i primària en el desenvolupament de les seves capacitats per treballar una bona educació afectiva i sexual a l’aula, des de la perspectiva de la coeducació. Es faran dues edicions d'aquest curs.

Més informació i inscripció

(Edició per ei i primària)

Més informació i inscripció

(Edició per secundària, pfi i cfa)