Formació individual a distància

Aquesta formació és exclusiva pel professorat d'Educació Infantil, Primària, Secundària, PFI i CFA que estan duent a terme el programa «Sigues tu». Totes les activitats formatives s'imparteixen en llengua catalana i estan acreditades pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Tots els cursos s'imparteixen en línia i en funció de cada tipologia es duran a terme de forma síncrona (amb un horari i data concreta en la qual cal connectar-se a una plataforma) o asíncrona (amb accés a uns determinats materials les 24 h del dia durant un període de temps). Les inscripcions es podran dur a terme a partir del mes de desembre de 2023 i les formacions s'iniciaran a partir de febrer de 2024. En tractar-se d'una formació individual, per poder-vos inscriure heu d'estar registrats o registrades a la web i accedir amb el vostre usuari i contrasenya. 

Habilitats per a la vida
Per formar-se en les 10 Habilitats per a la Vida (HpV) no n'hi ha prou amb saber del tema; és indispensable, saber fer, desenvolupar la destresa en cadascuna d'elles. Es tracta d'una formació en habilitats per a la vida a distància com a estratègia promotora del canvi tant des del punt de vista professional com personal. Destinada als docents d'Educació Infantil, Primària, Secundària, PFI i CFA.

Més informació i inscripció

Estratègies d'acompanyament emocional
Com crear un clima de benestar emocional dins i fora de l'aula? Agafant com a punt de partida la mirada sistèmica, en aquesta formació entendrem com el camp emocional i el context familiar, social i cultural tenen un paper important en el desenvolupament global dels infants. Aquests factors influencien tant en el seu procés d’aprenentatge com en el seu benestar emocional. Es faran dues edicions d'aquest curs.

Més informació i inscripció

(Edició per EI i primària)

Més informació i inscripció

(Edició per secundària, PFI i CFA)

Gestió de conflictes
Dels conflictes a la solució: estratègies de prevenció i resolució de conflictes a l'aula. Aquest curs està dissenyat per adquirir eines i recursos d'intervenció des d'una perspectiva emocional-sistèmica, que permet als professionals posicionar-se en un lloc d'acompanyament pedagògic amorós, respectuós i comprensiu davant els conflictes que s’esdevenen a l’aula. És un enfocament que aporta estratègies per restablir o transformar un conflicte en una situació de més comprensió i benestar per a totes les parts implicades. Es faran dues edicions d'aquest curs.

Més informació i inscripció

(Edició per ei i primària)

Més informació i inscripció

(Edició per secundària, PFi i CFA)

Sexualitat, afectivitat i coeducació
Una educació afectiva i sexual a l’aula, des de la perspectiva de la coeducació per a formar infants més respectuosos i lliures. Parlar de relacions, d’afectivitat i sobretot de sexualitat és encara avui en dia un tema tabú que provoca molts problemes sobretot en infants, joves i adolescents. Amb aquest curs volem acompanyar els docents d’educació infantil i primària en el desenvolupament de les seves capacitats per treballar una bona educació afectiva i sexual a l’aula, des de la perspectiva de la coeducació. Es faran dues edicions d'aquest curs.

Més informació i inscripció

(Edició per ei i primària)

Més informació i inscripció

(Edició per secundària, pfi i cfa)