Inici

El «Sigues tu» per a les famílies

Dipsalut desenvolupa el «Sigues tu en família» oferint diferents recursos i serveis sobre criança positiva a les famílies i a les persones amb rol de cura dels infants i joves de la demarcació de Girona, axí com els professionals que les acompanyen. 

Com es demana?

El període de sol·licitud és del 29 de novembre 2022 al 31 d’octubre de 2023. Per consultar tots els detalls, podeu dirigir-vos a la seu electrònica de Dipsalut.

Aquesta sol·licitud l'han de dur a terme els ajuntaments que vulguin comptar amb aquest suport a les famílies i desenvolupar-lo en algun dels seus equipaments municipals. També poden demanar-lo altres administracions com Consells Comarcals, entitats o serveis socials i els centres educatius de primària o associacions de famílies d’alumnes (AMPA/AFA). Si sou un centre educatiu i teniu interès a sol·licitar aquest programa, us heu de posar en contacte amb el vostre ajuntament, que és qui ha de tramitar la sol·licitud a Dipsalut.  

En què es basa el programa?

La primera infància es considera un període crucial pel desenvolupament de les persones i constitueix la base del que serà una vida saludable i plena al llarg de tota la vida. Nombroses investigacions confirmen que els entorns estimulants i positius  influeixen en el bon desenvolupament del nen o nena en tots els aspectes de la seva vida (Comisión para Reducir las DSS en España, 2010).

La Convenció sobre els Drets de la Infància (Nacions Unides, 1989) és d’obligat compliment al nostre país. Reconeix als infants el dret a la salut, a gaudir de la seva infància, a ser protegits, escoltats i a tenir llibertat per expressar les seves opinions. Es posa de relleu la protecció i la promoció de la salut dels infants, de manera que els estats han de garantir el seu desenvolupament físic i mental, però també l’espiritual, moral  i social. Per tant, cal desenvolupar polítiques públiques per donar l’assistència necessària a les famílies perquè puguin assumir les seves responsabilitats 

En la mateixa línia, l'any 2006 el Consell d'Europa publica unes recomanacions en les que insta als estats membres a desenvolupar polítiques públiques de suport a la criança positiva, ja que l’infant, per aconseguir un desenvolupament ple i harmoniós, ha de créixer en un entorn familiar de cura, amor i comprensió.

La criança positiva

La criança positiva anteposa l’interès superior de l’infant i el reconeix com a ciutadà actiu, creatiu i amb participació social. Els infants ho fan tot millor quan la seva família es mostra afectuosa i comprensiva, passen temps amb ells i elles, coneixen la seva vida i comprenen la seva conducta, esperen que compleixin les normes, els animen a comunicar-se obertament i reaccionen a les males conductes aplicant mesures adequades i explicacions en lloc de càstigs severs. Els elements clau de la criança positiva són:

  • La cura i la protecció, que significa respondre a la necessitat d'amor, afecte i seguretat de l'infant.
  • L'estructura i l'orientació, que implica proporcionar a l'infant la sensació de seguretat i predicibilitat i, alhora, certa  flexibilitat. 
  • El reconeixement vers l'infant a ser vist, escoltat i valorat com a persona.
  • La capacitació per augmentar l'autoconfiança, les seves competències i el control personal.

A més a més, per reduir l’impacte de les desigualtats injustes, innecessàries i evitables, des del «Sigues tu en família» es preveu donar un suport específic en aquells entorns que així ho requereixin, per fomentar un repartiment equitatiu dels recursos i impulsant mesures que facilitin la participació de totes les famílies.

El bon tracte

El bon tracte el constitueixen les diferents manifestacions d'afecte, cura, criança, suport i socialització que reben els infants i adolescents de la seva família, del grup social i de les administracions o institucions, de tal manera que se'ls garanteixi comptar amb les condicions necessàries per a un desenvolupament integral adequat: afectiu, psicològic, físic, sexual, intel·lectual i social (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 2022). 

Per tant, promoure una criança positiva i reconèixer la frustració i l'enuig que sovint acompanyen la criança, així com informar sobre els estadis del desenvolupament de l’infant, que a vegades poden ser estressants, i dotar d'habilitats de criança a les famílies i les persones amb rol de cura, fomenta el desenvolupament del bon tracte infantil.