Famílies

El «Sigues tu» per a les famílies

Dipsalut desenvolupa el «Sigues tu en família» oferint diferents recursos i serveis a les mares, pares, persones amb rol de cura dels infants i joves i els professionals que els acompanyen. Es duen a terme sessions de formació presencials als cetres educatius o espais municipals destinats a les famílies i també tallers i càpsules telemàtiques sobre salut, benestar i ciança. També ofereix formació específica en criança positiva, bon tracte i drets dels infants a professionals de la comunitat del camp social, sanitari i educatiu que treballen en aquest àmbit. 

Per veure més informació sobre l'oferta amb les inscripcions obertes podeu consultar els següents apartats: 

«Com parlar als infants» a infantil i primària

Càpsules formatives a infantil i primària

Càpsules formatives a secundària

En què es base el programa «Sigues tu en família»?

La primera infància es considera un període crucial pel desenvolupament de les persones i constitueix la base del que serà una vida saludable i plena al llarg de tota la vida. Nombroses investigacions confirmen que els entorns estimulants i positius  influeixen en el bon desenvolupament del nen o nena en tots els aspectes de la seva vida (Comisión para Reducir las DSS en España, 2010).

La Convenció sobre els Drets de la Infància (Nacions Unides, 1989) és d’obligat compliment al nostre país. Reconeix als infants el dret a la salut, a gaudir de la seva infància, a ser protegits, escoltats i a tenir llibertat per expressar les seves opinions. Es posa de relleu la protecció i la promoció de la salut dels infants, de manera que els estats han de garantir el seu desenvolupament físic i mental, però també l’espiritual, moral  i social. Per tant, cal desenvolupar polítiques públiques per donar l’assistència necessària a les famílies perquè puguin assumir les seves responsabilitats 

En la mateixa línia, l'any 2006 el Consell d'Europa publica unes recomanacions en les que insta als estats membres a desenvolupar polítiques públiques de suport a la criança positiva, ja que l’infant, per aconseguir un desenvolupament ple i harmoniós, ha de créixer en un entorn familiar de cura, amor i comprensió.

La criança positiva

La criança positiva anteposa l’interès superior de l’infant i el reconeix com a ciutadà actiu, creatiu i amb participació social. Els infants ho fan tot millor quan la seva família es mostra afectuosa i comprensiva, passen temps amb ells i elles, coneixen la seva vida i comprenen la seva conducta, esperen que compleixin les normes, els animen a comunicar-se obertament i reaccionen a les males conductes aplicant mesures adequades i explicacions en lloc de càstigs severs. Els elements clau de la criança positiva són:

  • La cura i la protecció, que significa respondre a la necessitat d'amor, afecte i seguretat de l'infant.
  • L'estructura i l'orientació, que implica proporcionar a l'infant la sensació de seguretat i predicibilitat i, alhora, certa  flexibilitat. 
  • El reconeixement vers l'infant a ser vist, escoltat i valorat com a persona.
  • La capacitació per augmentar l'autoconfiança, les seves competències i el control personal.

A més a més, per reduir l’impacte de les desigualtats injustes, innecessàries i evitables, des del «Sigues tu en família» es preveu donar un suport específic en aquells entorns que així ho requereixin, per fomentar un repartiment equitatiu dels recursos i impulsant mesures que facilitin la participació de totes les famílies.