Estructura de les sessions

La proposta es duu a terme a través de 4 sessions amb l'alumnat

SESSIÓ 1 - Gestió de les tensions i l'estrès 1

Objectius:

  • Contextualitzar la proposta segons un concepte de salut holística
  • Conèixer els diferents tipus d'estrès
  • Saber detectar algunes fonts d'estrès

Desenvolupament: Comencem presentant breument el programa i explicant el concepte de salut des d'un punt de vista biopsicosocial, en el qual les diferents dimensions estan interrelacionades. A continuació presentem l'habilitat i detallem les diferències entre estrès positiu i negatiu (agut i crònic). Seguidament, es fa la dinàmica Un pas endavant, que ens permet reflexionar sobre com podem detectar l'estrès. Consisteix a situar-se en rotllana i dir una determinada situació, qui s'hi identifica fa un pas endavant. Fem una segona ronda amb la pregunta Com el podem detectar? Analitzem en grup quins factors d'estrès tenen, en l'àmbit personal i en l'àmbit d'estudis. Es pot fer un llistat amb post-it i enganxar-los a la pissarra, per poder-los agrupar. Fem una lectura general de què més els estressa, veurem quins són més comuns i quins no tant. És important reforçar la idea de la diversitat (tots són igual d'importants per la persona que els pateix, encara que no siguin comuns a la majoria).
Tancament: Finalment, busquem quina és l'emoció que hi ha darrere de cada estressor, i podem reflexionar sobre el fet que tot sovint les emocions són molt similars, per diferent que sigui "allò" que ens estressa.                                                                        

Fitxa sessió 1
                                                                                                                                                                                                                         

SESSIÓ  2 - Gestió de les tensions i l'estrès 2

Objectius:

  • Conèixer i practicar estratègies per gestionar l'estrès de forma efectiva

Desenvolupament: Es comença amb una dinàmica de presentació. Cada alumna/e escull com es vol presentar a partir: d'una qualitat, una responsabilitat, una motivació, un sentiment, una càrrega, un objectiu o una ocupació. Trobarem alumnat molt divers; qui voldrà respondre totes les idees o qui no et digui res i necessiti que li facis preguntes. També pots limitar-ho, depenent de la quantitat d'alumnes i del temps que disposis. A continuació es proposa el Joc del tiki tiki. En dos grups de 10 o 15 persones. Reflexió: quines estratègies hem utilitzat per vèncer o conviure amb l'estrès provocat pel joc?
Acabat el joc, visualitzarem un vídeo que reflexiona sobre que no sempre "voler és poder" i de vegades els nostres talents no s'ajusten a allò que ens agradaria fer (). Els demanem que escriguin les paraules/idees clau mentre miren el vídeo. En acabar que es posin en grups i comentin amb què estan d'acord, amb què no i el perquè.
Tancament: De manera conjunta, elaborarem un llistat de diferents recursos per gestionar l'estrès. Es pot quedar penjat a l'aula i es pot separar segons si es tracta de recursos artístics, físics, relacionals...                                                                                      

Fitxa sessió 2                                                                                                                                                                   

SESSIÓ 3 - Sentit de coherència

Objectius:

  • Conèixer els tres elements del SOC, relacionats amb estils de vida saludables: entendre, gestionar i donar sentit a la vida.
  • Connectar amb el desig i ajudar els i les joves a saber identificar què els agrada i què volen.
  • Identificar algunes de les creences que ens impedeixen assolir els nostres objectius.

Desenvolupament: Comencem explicant que és el SOC, quins elements contribueixen a desenvolupar un SOC fort...
Preguntem a l'alumnat de forma individual: Què vull? Què voldria? Quin somni tinc? A partir d'aquí, quins són els meus crítics?
A continuació fem una visualització per ajudar l'alumnat a connectar amb allò que és significatiu. Finalment, fem una dinàmica per identificar els "crítics interns" que boicotegen allò que volem. Farem un exercici individual escrivint en un full els nostres crítics, aquelles veus que ens diuen el que no podem fer, per a què no servim... Què ens diuen? Cadascú guarda el seu full, és informació personal. Per tancar aquesta part, portarem al gran grup alguns crítics que poden ser compartits, o si algú vol compartir-ne algun dels que ha escrit, i els demanarem que es defensin, per tal de trobar estratègies de manera col·lectiva, alleujar el que aquests crítics puguin generar-nos.
Tancament: Per tancar, convidem al grup a què tanquin els ulls i per uns instants tornin a aquell lloc segur que hem visitat amb la imaginació al començament de la sessió.                                                                                                                                        

Fitxa sessió 3                                                                                                                                                                   

SESSIÓ 4 - Gestió de les emocions i els sentiments

Objectius:

  • Conèixer la relació entre pensament-emoció-conducta
  • Practicar estratègies cognitives de gestió de les emocions i l'estrès

Desenvolupament: Comencem preguntant l'alumnat Com estan avui? Ho poden respondre fent un gest, amb paraules o sense, poden ser creatives o copiar el gest si s'hi identifiquen... A continuació durem a terme la dinàmica El tren de les emocions. A partir d'una situació concreta analitzo: què penso, què sento; què faig i quin podria ser el resultat o comportament. Els pensaments ens provoquen emocions i modulant aquest pensament podrem modular l'emoció i en conseqüència el comportament. Es pot demanar que per parelles desenvolupin una situació i que la presentin a la resta de la classe en format de roleplay o explicant-ho. Per exemple: arribo a classe i noto que un grupet m'està mirant i rient, què penso? D'acord amb això, què sento? I com actuo?
Tancament: Demanem l'alumnat que faci una carta al seu "jo futur" que inclogui: quins factors em generen estrès a dia d'avui i si creus que hi seran també en un futur, possibles alternatives, missatges en positiu...

Fitxa sessió 4