En què consisteix

«Sigues tu» no són només uns materials; oferim suport, formació i acompanyament.

Aquest són els objectius del programa:

  • Promoure el desenvolupament de les capacitats dels infants i les persones joves per tal que puguin afrontar de forma positiva els desafiaments de la vida quotidiana tenint en compte els recursos planetaris i l'equitat. Concretament, l’adquisició d’eines que facilitin la gestió dels estils de vida i l’afrontament dels determinants de la salut.
  • Promoure la incorporació als centres educatius d’un treball transversal d’educació i promoció per la salut i contribuir així a assolir el major grau de benestar i equitat possibles, respectant els límits naturals de la terra.   
  • Promoure la coordinació i cooperació entre els centres educatius i les entitats, les famílies, els organismes i els recursos de la comunitat.

«Sigues tu, eines i actius per a la salut» és un programa dissenyat per entrenar les habilitats per a la vida d’infants i adolescents.

Les habilitats per a la vida són destreses psicosocials (com, per exemple, la capacitat de resoldre problemes o de gestionar les emocions) que complementen i optimitzen la intel·ligència i els coneixements. Desenvolupar aquestes habilitats és clau per prendre bones decisions en matèria de salut i per afrontar de manera positiva els desafiaments de la vida quotidiana.

El programa es duu a terme en escoles, instituts i altres tipus de centres de la demarcació de Girona. Es treballa des d' I3 fins a 4t d’ESO i en els PFI i Centres d'Adults. El desenvolupen docents, personal tècnic de Dipsalut i d’organismes col·laboradors, amb el suport de materials didàctics adaptats a cada edat.

A partir dels recursos materials (contes, historietes, àlbums de cromos, vídeos...), s’inicia una reflexió a l’aula sobre aspectes com ara la importància de respectar-se a un mateix i als altres, de saber prendre decisions, d’afrontar els desafiaments de manera positiva o de mantenir el sentit crític enfront de les pressions del grup. Els materials també permeten abordar temes de gènere, consums, ús de les TIC, sexualitat, respecte i convivència, entre d'altres. 

Els continguts del «Sigues tu» es treballen en horari lectiu, en sessions específiques i també de manera transversal, aprofitant les ocasions d’incidir en les habilitats per a la vida que sorgeixen a l’aula en el dia a dia. Alhora, també inclou espais de debat amb les famílies, amb l’objectiu de facilitar-los eines perquè puguin treballar les habilitats per a la vida a casa.

Aquest programa va néixer el curs 2014-2015. Es basa en l’evidència científica (OMS, 2003) que les competències psicosocials de les persones són un factor clau per tenir un control més gran sobre la salut i sobre la vida.

S’ha demostrat que entrenar les capacitats psicosocials d’infants i adolescents redueix la violència i el comportament delictiu; retarda l’edat d’iniciar-se en el consum de tabac, alcohol i altres drogues; redueix l’activitat sexual d’alt risc i l’assetjament escolar (bullying); ajuda a controlar la ira; promou l’ajustament social positiu; redueix els desordres emocionals; millora el rendiment acadèmic, i promou els comportaments saludables i l’autoestima.

Sabem que ja es fan accions relacionades amb el treball de les habilitats per a la vida a l’espai de tutoria, a les àrees d’educació en valors o de coneixement del medi (a primària) i a la de cultura i valors ètics a secundària. No volem que el «Sigues tu» representi «una càrrega més de feina», sinó que us proposem un eix de treball pautat, amb intenció educativa, planificat i avaluat, per treballar la salut d’una manera integral i basada en les habilitats i el sentit de coherència de manera transversal, amb l’ajuda de material específic.

Si ets docent o formes part de l’equip directiu d’una escola o institut de la demarcació de Girona i vols que vinguem a explicar-te amb més detall el programa, emplena el formulari de contacte d’aquest web i ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible.