Docents CFA

Podeu treballar les habilitats per a la vida i el sentit de coherència a través del Som-hi!

El programa fa una proposta metodològica adequada a la realitat de cada centre i grup tenint en compte la planificació del curs acadèmic. El programa incideix en els següents aspectes:

  • Els aspectes cognitius, afectius i actitudinals relacionats amb la integritat de la persona, les seves relacions amb les altres persones i la societat en general.
  • La promoció de l’exercici de la ciutadania activa al servei de la comunitat.
  • L’aprofundiment en la construcció d’un discurs argumentatiu al servei del diàleg, en el context de la pluralitat de perspectives.

Els continguts del Som-hi! estan pensats per treballar les habilitats per a la vida i el sentit de coherència de manera pautada en sessions específiques. Però també les podeu treballar de manera transversal i flexible aprofitant les ocasions que sorgeixen a l’aula en el dia a dia.

Cal tenir en compte que a l'hora de treballar les habilitats per a la vida a l'aula, la persona docent esdevé l'eina clau. Des del «Sigues tu» ens agrada anomenar persona facilitadora aquella que acompanya, que es comunica de manera coherent i respectuosa i que és capaç de crear, adaptar, organitzar i propiciar una sèrie d’elements per a l’aprenentatge de les habilitats per a la vida. En aquest sentit, ha de parlar poc i escoltar molt, per entendre i no per donar una resposta, ha d’estar atenta a la comunicació no verbal, retornar preguntes, resumir, fer reflexos… Clicant a la pestanya trobareu unes pautes bàsiques que us poden ser útils per acompanyar l'alumnat en el seu aprenentatge de les habilitats per a la vida:

El Rol docent

La proposta consisteix en 5 sessions d'una hora de durada cadascuna, dues de les quals les dinamitzarà la persona tècnica del «Sigues tu» i les altres aniran a càrrec del tutor/a que podrà comptar amb indicacions i assessorament específic per dur-les a terme. La seqüència correspon a una sessió inicial introductòria, tres sessions per treballar les habilitats d'autoconeixement i autoestima, empatia, maneig de les emocions, col·laboració i treball en equip i una sessió final de tancament.

Proposta pedagògica

Aquesta proposta pot ser complementada amb la Guia del SOM-HI de Convivència que rebrà cada docent participant. Aquest recurs conté pautes senzilles per desenvolupar 10 sessions d’entrenament de cada habilitat i 10 sessions per dinamitzar la conversa a l'aula a través de les històries animades per cadascun dels dos eixos. També es lliurarà, per a cadascun dels alumnes participants, un exemplar d’El meu bloc, un quadern de treball per l'alumnat que serveix com a suport a l’entrenament de les habilitats descrites en la guia del professorat.

A més a més, l'equip del «Sigues tu» hem dissenyat un itinerari de 4 sessions per tal de treballar la diversitat sexual a través de les habilitats per a la vida. 

ITINERARI DIVERSITAT SEXUAl i de gènere                                                                                                                                                                                         

Així mateix, una de les tècniques del programa imparteix durant el primer trimestre de curs la formació inicial al centre. Aquesta formació inclou el marc de referència teòrica del programa, la metodologia de treball, la utilització dels materials i els serveis inclosos en el programa. Els i les docents també teniu el suport continu de l’equip tècnic del programa per començar a implementar-lo, per anar resolent dubtes i poder-lo desenvolupar idòniament.

Agenda de dinamitzacions

A cada centre educatiu, la persona tècnica de referència realitzarà dues dinamitzacions amb cada grup aula a escollir entre les diferents opcions disponibles i en funció de les vostres necessitats i prioritats. Es posarà en contacte amb vosaltres per tal d’acordar les temàtiques, les dates i els horaris per realitzar les dinamitzacions. Aquestes accions es duran a terme sempre i quan sigui possible i seguint les recomanacions sanitàries pertinents. 

Si no sabeu qui és la vostra persona de referència, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu info@siguestu.cat.