Docents de Secundària

Podeu treballar les habilitats per a la vida i el sentit de coherència a través del Som-hi!

Els continguts del Som-hi! estan pensats per treballar les habilitats per a la vida i el sentit de coherència de manera pautada en sessions específiques. Però també les podeu treballar de manera transversal i flexible aprofitant les ocasions que sorgeixen a l’aula en el dia a dia.

El programa fa una proposta metodològica adequada a la realitat de cada centre i grup. El contingut del material està relacionat amb els temes que es tracten a secundària (ja sigui a tutoria o a l’assignatura de Cultura i Valors Ètics). En aquest sentit, tracta directament algunes de les dimensions recollides al currículum de secundària, com per exemple:

  • Els aspectes cognitius, afectius i actitudinals relacionats amb la integritat de la persona, les seves relacions amb les altres persones i la societat en general.
  • La promoció de l’exercici de la ciutadania activa al servei de la comunitat.
  • L’aprofundiment en la construcció d’un discurs argumentatiu al servei del diàleg, en el context de la pluralitat de perspectives.
  • El foment de la reflexió crítica sobre els valors i la pròpia conducta.

Els continguts s’organitzen en quatre grans blocs temàtics de salut. Dipsalut proposa tractar-los de la següent manera:

1r ESO- Adiccions

2n ESO- Afectivitat - sexualitat

3r ESO- Convivència

4rt ESO- Participació 

Aquesta recomanació es basa en la informació epidemiològica dels estils de vida de cada grup d’edat, però cada centre pot seguir un pla de treball diferent si ho considera adequat.

Els centres que participeu en el programa rebreu, per cada docent participant, una guia en paper en funció de l’eix temàtic. Aquest recurs conté pautes senzilles per desenvolupar la sessió d’entrenament de cada habilitat i la sessió de conversa a través de les històries animades. També es lliurarà, per a cadascun dels alumnes participants, un exemplar d’El meu bloc,  un quadern de treball que serveix com a suport a l’entrenament de les habilitats descrites en la guia del professorat.

Així mateix, una de les tècniques del programa imparteix durant el primer trimestre de curs la formació inicial al centre. Aquesta formació inclou el marc de referència teòrica del programa, la metodologia de treball, la utilització dels materials i els serveis inclosos en el programa. Hi ha diferents opcions en funció de les vostres necessitats i de si sou o no un centre que participa per primer any en el programa. 

Els docents també teniu el suport continu de l’equip tècnic del programa per començar a implementar-lo, per anar resolent dubtes i poder-lo desenvolupar idòniament. Cada centre té un tècnic o una tècnica de referència assignada que es posarà en contacte amb vosaltres. L'equip està format per 15 persones.

En el Som-hi!, el treball d’habilitats i sentit de coherència es fa a partir de les vivències d’un grup de cinc adolescents. La proposta està organitzada per treballar cadascuna de les deu habilitats en dues sessions d’entrenament en funció de l’eix temàtic.

La primera sessió consisteix en una dinàmica de grup relacionada amb l’eix temàtic i l’habilitat en qüestió i la segona sessió serveix per promoure la conversa amb l’alumnat a partir del visionat d’una història animada de 5 minuts. Per dinamitzar aquesta segona sessió, en funció de cada temàtica concreta i habilitat, a la guia del docent trobareu preguntes que fomenten i condueixen el debat. No són preguntes plantejades a l’atzar, sinó que responen a les tres dimensions del sentit de coherència: comprensibilitat, gestionabilitat i significativitat.

A més, l'equip del «Sigues tu» hem creat la proposta Vivenciem el Som-hi!, que permet treballar les habilitats per a la vida a partir de les arts escèniques i el joc de rol. 

Guia professorat. Secundària
Guia professorat. Secundària
Bloc alumne. Secundària
Bloc alumne. Secundària

Cal tenir en compte que a l'hora de treballar les habilitats per a la vida a l'aula, la persona docent esdevé l'eina clau. Des del «Sigues tu» ens agrada anomenar persona facilitadora aquella que acompanya, que es comunica de manera coherent i respectuosa i que és capaç de crear, adaptar, organitzar i propiciar una sèrie d’elements per a l’aprenentatge de les habilitats per a la vida. En aquest sentit, ha de parlar poc i escoltar molt, per entendre i no per donar una resposta, ha d’estar atenta a la comunicació no verbal, retornar preguntes, resumir, fer reflexos… Clicant a la pestanya trobareu unes pautes bàsiques que us poden ser útils per acompanyar l'alumnat en el seu aprenentatge de les habilitats per a la vida:

El Rol docent
 

Agenda de dinamitzacions

A cada centre educatiu, la persona tècnica de referència realitzarà dues dinamitzacions amb cada grup aula a escollir entre les diferents opcions disponibles i en funció de les vostres necessitats i prioritats. Es posarà en contacte amb vosaltres per tal d’acordar les temàtiques, les dates i els horaris per realitzar les dinamitzacions. Aquestes accions es duran a terme sempre i quan sigui possible i seguint les recomanacions sanitàries pertinents. 

Per tal de treballar la diversitat sexual a través de les habilitats per a la vida amb l'alumnat de 3r i 4t de l'ESO'equip del «Sigues tu» hem dissenyat un itinerari de 4 sessions .

Itinerari diversitat sexual i de gènere     

Com a novetat d'aquest curs 2022-23, des del «Sigues tu» hem elaborat una proposta de 4 sessions per treballar l'ús saludable de les pantalles amb l'alumnat de Cicle inicial de l'ESO (1r i 2n).   

itinerari pantalles                                                                                                                                                                                         

Teatre

En el marc del programa s'ofereixen recursos de teatre per tal de reforçar el treball de les habilitats per a la vida i afavorir la conversa a l'aula. Les temàtiques d'aquestes recursos són: "Ús de pantalles: beneficis i riscos""Relacions sexo - afectives"  als cursos de 1r i 3r d'ESO respectivament. En cas que no es pugui cobrir tota la demanda, es prioritzarà l'assignació del recurs en funció de criteris socio-econòmics i s'informarà oportunament als centres escollits.

Aquest curs 2022-23 s'ofereixen 2 espectacles de teatre a l'aula a cada centre participant al «Sigues tu». Està previst començar les accions als centres a finals d'octubre de 2022. 

Més  informació a l'apartat Recursos de teatre per secundària.

Recursos pedagògics online:

En funció de l'eix del Som-hi amb el qual esteu treballant us proposem una sèrie de recursos que us ajudaran a desenvolupar les habilitats per a la vida a l'aula. Us recordem que l'accés als recursos del Som-hi és només pels docents que estan duent a terme el programa «Sigues tu» de Dipsalut i que han rebut el material en paper. Si sou docent «Sigues tu», us heu de registrar clicant a l'icona corresponent, situada a la part superior dreta de la pagina d'inici d'aquest web. 

Els docents que no esteu duent a terme el Som-hi trobareu recursos per treballar les habilitats per a la vida en obert a l'apartat corresponent.

RECURSOS COMUNS Som-hi

Presentació dels personatges

sessió inicial - La salut i les habilitats per a la vida

Dinàmiques de presentació

dINÀMIQUES cURTES PER FOMENTAR LA COHESIÓ DE GRup

Vivenciem el Som-HI (Teatre) 

Recull de propostes per treballar l'atenció plena (Mindfulness)

Itinerari de diversitat sexual i de gènere 

itinerari de pANTALLES

RECURSOS Som-hi PER EIXOS:

Eix addiccions Veure graella

Eix sexualitat-afectivitat Veure graella

Eix Convivència Graella convivència

Eix participació Veure graella

ALTRES RECURSOS (en obert)