Docents de Secundària

En aquest espai podeu trobar els materials i els serveis que us ajudaran a desenvolupar el programa a l'aula. 

El material

Els centres que us adheriu al programa podeu sol·licitar els materials del Som-hi! (en format físic) que rebreu per correu postal els primers dies d'inici del curs. Estan pensats per treballar les habilitats per a la vida i el sentit de coherència de manera pautada en sessions específiques. Però també les podeu treballar de manera transversal i flexible aprofitant les ocasions que sorgeixen a l’aula en el dia a dia. El programa fa una proposta metodològica adequada a la realitat de cada centre i grup. El contingut del material està relacionat amb els temes que es tracten a secundària (ja sigui a tutoria o a l’assignatura de Cultura i Valors Ètics). En aquest sentit, tracta directament algunes de les dimensions recollides al currículum de secundària, com per exemple:

  • Els aspectes cognitius, afectius i actitudinals relacionats amb la integritat de la persona, les seves relacions amb les altres persones i la societat en general.
  • La promoció de l’exercici de la ciutadania activa al servei de la comunitat.
  • L’aprofundiment en la construcció d’un discurs argumentatiu al servei del diàleg, en el context de la pluralitat de perspectives.
  • El foment de la reflexió crítica sobre els valors i la pròpia conducta.

Els continguts s’organitzen en quatre grans blocs temàtics de salut. Dipsalut proposa tractar-los de la següent manera: 1r ESO- Adiccions, 2n ESO- Afectivitat - sexualitat, 3r ESO- Convivència i 4rt ESO- Participació 

Aquesta recomanació es basa en la informació dels estils de vida en aquests grups d’edat, però cada centre pot seguir un pla de treball diferent si ho considera adequat. Els centres que participeu en el programa rebreu, per cada docent participant, una guia en paper en funció de l’eix temàtic. Aquest recurs conté pautes senzilles per desenvolupar la sessió d’entrenament de cada habilitat i la sessió de conversa a través de les històries animades. També es lliurarà, per a cadascun dels alumnes participants, un exemplar d’El meu bloc,  un quadern de treball que serveix com a suport a les activitats descrites en la guia del professorat.

En el Som-hi!, el treball d’habilitats i sentit de coherència es fa a partir de les vivències d’un grup de cinc adolescents. La proposta està organitzada per treballar cadascuna de les deu habilitats en dues sessions d’entrenament en funció de l’eix temàtic. La primera sessió consisteix en una dinàmica de grup relacionada amb l’eix temàtic i l’habilitat en qüestió i la segona sessió serveix per promoure la conversa amb l’alumnat a partir del visionat d’una història animada de 5 minuts. Per dinamitzar aquesta segona sessió, en funció de cada temàtica concreta i habilitat, a la guia del docent trobareu preguntes que fomenten i condueixen el debat. No són preguntes plantejades a l’atzar, sinó que responen a les tres dimensions del sentit de coherència: comprensibilitat, gestionabilitat i significativitat. A més, l'equip del «Sigues tu» hem creat la proposta Vivenciem el Som-hi!, que permet treballar les habilitats per a la vida a partir de les arts escèniques i el joc de rol. 

Els centres participants que vau sol·licitar els materials en format físic els rebreu al vostre centre les primeres setmanes de curs. 

Els docents participants en el programa podeu accedir també al material Som-hi! en format digital i també podeu comptar amb tot un seguit d'altres recursos online per treballar les habilitats per a la vida i alguns temes de salut, hi podeu accedir a través del següent enllaç:

Recursos pedagògics online

Guia professorat. Secundària
Guia professorat. Secundària
Bloc alumne. Secundària
Bloc alumne. Secundària

Cal tenir en compte que a l'hora de treballar les habilitats per a la vida a l'aula, la persona docent esdevé l'eina clau. Des del «Sigues tu» ens agrada anomenar persona facilitadora a aquella que acompanya, que es comunica de manera coherent i respectuosa i que és capaç de crear, adaptar, organitzar i propiciar una sèrie d’elements per a l’aprenentatge de les habilitats per a la vida. En aquest sentit, ha de parlar poc i escoltar molt, per entendre i no per donar una resposta, ha d’estar atenta a la comunicació no verbal, retornar preguntes, resumir, fer reflexos… Clicant a la pestanya trobareu unes pautes bàsiques que us poden ser útils per acompanyar l'alumnat en el seu aprenentatge de les habilitats per a la vida:

El Rol docent
 

Suport i seguiment

Cada centre participant té una persona tècnica de referència (PTR) assignada. Aquesta persona es posarà en contacte amb vosaltres per pactar una trobada inicial al centre, en funció de si és un centre que s'incorpora de nou al programa o no, els continguts aquesta sessió s'adaptaran a les diferents necessitats. Els docents també teniu el suport continu per començar a implementar el «Sigues tu» i per poder-lo desenvolupar idòniament. Durant el curs la PTR  pactarà una o vàries trobades de seguiment, que tenen com objectiu assessorar als centres sobre les diferents temàtiques i serveis que inclou el programa, coordinar accions o resoldre dubtes en relació a la implementació. A final del tercer trimestre es farà una trobada de tancament per avaluar el funcionament del programa i establir objectius pel proper curs.

Agenda de dinamitzacions

A cada centre educatiu, la persona tècnica de referència realitzarà dues dinamitzacions amb cada grup aula a escollir entre les diferents opcions disponibles i en funció de les vostres necessitats i prioritats. Es posarà en contacte amb vosaltres per tal d’acordar les temàtiques, les dates i els horaris per realitzar les dinamitzacions. 

Per tal de treballar a través de les habilitats per a la vida, l'ús saludable de pantalles amb l'alumnat de 1r i 2n de l'ESO i la diversitat sexual amb l'alumnat de 3r i 4t de l'ESO, l'equip del «Sigues tu» hem dissenyat dos itinerari de 4 sessions:

itinerari pantalles - 1r i 2n d'eso                                                                                                                                                                                   

Itinerari diversitat sexual i de gènere - 3r i 4t d'eso     

Teatre

En el marc del programa s'ofereixen recursos de teatre per tal de reforçar el treball de les habilitats per a la vida i afavorir la conversa a l'aula. Les temàtiques d'aquestes recursos són: "Ús de pantalles: beneficis i riscos""Relacions sexo - afectives"  als cursos de 1r i 3r d'ESO respectivament. En cas que no es pugui cobrir tota la demanda, es prioritzarà l'assignació del recurs en funció de criteris socio-econòmics i s'informarà oportunament als centres escollits. El curs vinent 2023-24 els centres participants podran escollir un dels dos recursos, excepte els centres de màxima complexitat, que podran optar a tots dos. 

Formació

Per poder implementar el programa idòniament, els docents poden accedir a una formació continuada, oferta gratuïtament per Dipsalut i acreditada pel Departament d'Educació.  El pla de formació per a docents inclou diferents opcions formatives dins d'aquestes dues modalitats: Formació de centre i Formació individual a distància.

NOVETAT curs 2024-25! Fins el 12 de juliol de 2024 podeu sol·licitar la formació de centre pel primer trimestre, amb l'usuari i la paraula de pas del vostre centre.