Docents de Primària

En aquest espai podeu trobar els materials i els serveis que us ajudaran a desenvolupar el programa a l'aula

El material

Els centres que us adheriu al programa podeu sol·licitar els materials de l'Aventura de la Vida (en format físic) que rebreu per correu postal els primers dies d'inici del curs. Aquests materials narren fets quotidians d'una colla de nens i nenes; les històries es desenvolupen a casa, al carrer o a l'escola i serveixen com a fil conductor per treballar les habilitats per a la vida i els hàbits saludables a l'aula. En funció del cicle teniu a disposició dos tipus de propostes pedagògiques: 

Per CICLE INICIAL la proposta es desenvolupa a través dels Contes per a conversar, són relats curts i senzills que inclouen els drets dels infants i permeten treballar els continguts del programa. El material inclou una guia del professorat per a cada docent participant i 10 contes per conversar per cada grup classe participant.

Per CICLE MITJÀ I SUPERIOR la proposta es desenvolupa a través d'uns àlbums de cromos, que es fan arribar a cada alumne/a participant i una guia docent amb tota la informació necessària per poder treballar òptimament amb el recurs. L’àlbum de cromos és diferent per a cada grup d’edat (3r, 4t, 5è i 6è). 

NOVETAT curs 2024-25! Ja podeu sol·licitar el material, amb l'usuari i la vostra paraula de pas. Els rebreu al vostre centre durant les primeres setmanes de curs.  

Amb el suport d'aquest material, es treballen amb l'alumnat les habilitats i els hàbits que afecten la salut mitjançant diferents històries breus que mostren la vida diària d’un grup de nens i nenes ben divers. Les seves vivències es comenten a classe. Això permet destacar aspectes com la importància de respectar-se a un mateix i als altres, de saber prendre decisions, d’afrontar els desafiaments de manera positiva, de gestionar les emocions i les tensions, de reivindicar els drets i de complir amb els deures, o de mantenir el criteri propi enfront de les pressions del grup. També serveix per abordar temes com el consum de tabac, alcohol i altres drogues, l’ús racional de medicaments i la importància del descans, la higiene, l’alimentació i l’activitat física.

A més del material de l'Aventura de la vida, podeu comptar amb tot un seguit de recursos en línia per treballar les habilitats per a la vida i alguns temes de salut, hi podeu accedir a través del següent enllaç:

Recursos pedagògics en línia

Cal tenir en compte que a l'hora de treballar les habilitats per a la vida a l'aula, la docent esdevé l'eina clau. Des del «Sigues tu» ens agrada anomenar persona facilitadora a aquella que acompanya, que es comunica de manera coherent i respectuosa i que és capaç de crear, adaptar, organitzar i propiciar una sèrie d’elements per a l’aprenentatge de les habilitats per a la vida. En aquest sentit, ha de parlar poc i escoltar molt, per entendre i no per donar una resposta, ha d’estar atenta a la comunicació no verbal, retornar preguntes, resumir, fer reflexos… Clicant a la pestanya trobareu unes pautes bàsiques que us poden ser útils per acompanyar l'alumnat en el seu aprenentatge de les habilitats per a la vida:

El Rol docent

Suport i seguiment

Cada centre participant té una persona tècnica de referència (PTR) assignada. Aquesta persona es posarà en contacte amb vosaltres per pactar una trobada inicial al centre, en funció de si és un centre que s'incorpora de nou al programa o no, els continguts aquesta sessió s'adaptaran a les diferents necessitats. Els docents també teniu el suport continu per començar a implementar el «Sigues tu» i per poder-lo desenvolupar idòniament. Durant el curs la PTR  pactarà una o diverses trobades de seguiment, que tenen com a objectiu assessorar els centres sobre les diferents temàtiques i serveis que inclou el programa, coordinar accions o resoldre dubtes amb relació a la implementació. A final del tercer trimestre es farà una trobada de tancament per avaluar el funcionament del programa i establir objectius pel curs vinent.

Agenda de dinamitzacions

 L’equip tècnic del «Sigues tu» durà a terme dinamitzacions al centre amb l’objectiu que serveixin de guia pel professorat en relació a la metodologia d'implementació del programa. Es podrà realitzar la dinamització amb tots els grups de 4t i 6è. Les  tècniques de referència es posaran en contacte amb els centres participants per tal d’acordar dates i horaris.

El curs vinent es continuarà oferint la proposta de 4 sessions per treballar l'ús saludable de les pantalles amb l'alumnat de Cicle superior. També continua a la vostra disposició la proposta  "Les paraules amables", que té com a objectiu principal millorar la convivència a l’aula, a patir de la presa de consciència de l’efecte que tenen les paraules quan les escoltem i quan les diem. Conté 3 sessions diferents relacionades amb el material de "l'Aventura de la vida" per tal d’esdevenir un treball continuat:

  • La primera (de presentació), dissenyada perquè sigueu el mateix equip docent qui la dugui a terme a l’aula.
  • La segona, per treballar en tàndem a l’aula (docent i tècnica de referència). Us oferim dues sessions diferents perquè pugueu escollir quina trobeu més adequada pel vostre grup (A o B).
  • La tercera (de tancament), també dissenyada perquè sigueu el mateix equip docent qui la desenvolupi a l’aula. Podeu ampliar aquesta sessió amb la proposta Prou abusos.

Teatre

En el marc del programa s'ofereixen recursos de teatre per tal de reforçar el treball de les habilitats per a la vida i afavorir la conversa a l'aula. Les temàtiques d'aquests recursos són: "Gestió d'emocions", "Igualtat de gènere" i "Habilitats per a la vida" als cursos de 1r, 3r i 5è, respectivament. En cas que no es pugui cobrir tota la demanda,  es prioritzarà l'assignació del recurs en funció de criteris socioeconòmics i s'informarà oportunament els centres escollits. Pel curs 2023-24 es continuaran oferint un màxim de 2 espectacles de teatre a l'aula als centres participants en el «Sigues tu».  Està previst començar les accions als centres a finals d'octubre de 2023. 

Formació

Per poder implementar el programa idòniament, els docents poden accedir a una formació continuada, oferta gratuïtament per Dipsalut i acreditada pel Departament d'Educació.  El pla de formació per a docents inclou diferents opcions formatives dins d'aquestes dues modalitats: Formació de centre i Formació individual a distància.

NOVETAT curs 2024-25! Fins el 12 de juliol de 2024 podeu sol·licitar a formació de centre pel primer trimestre i el material, amb l'usuari i la paraula de pas del vostre centre.