Dinàmiques de benestar grupal

A continuació us oferim un seguit de dinàmiques curtes que us poden ajudar a fomentar el benestar grupal. Estan pensades per dur-les a terme de forma aïllada o abans o després d'alguna altra dinàmica per treballar una temàtica concreta. Es poden adaptar als diferents nivells i educatius i es poden dur a terme a l'aula amb l'alumat o també amb el claustre per fomentar la cohesió entre l'equip docent. 

Les hem classificat en 8 blocs: Expressió emocional, Sentiment de pertinença, Objectius grupals i compromís, Acceptació i semblances grupals, Expressió artística i creativa, Dinàmiques sensorials, Dinàmiques cooperatives de moviment i Joc participatiu. Dins de cada bloc trobareu entre 2 i 6 propostes diferents, de manera que en total us presentem 28 activitats per fomentar el benestar grupal.   

expressió emocional

sentiment de pertinença

objectius grupals i compromís

acceptació i semblances grupals

expressió artística i creativa

dinàmiques sensorials

Dinàmiques cooperatives de moviment

joc participatiu