Dinàmiques de cohesió de grup

A continuació us oferim un seguit de dinàmiques curtes que us poden ajudar a cohesionar el grup. Estan pensades per dur-les a terme de forma aïllada o abans o després d'alguna altra dinàmica per treballar una temàtica concreta. 

Les hem classificat en 5 blocs: Acceptació, Participació, Cooperació, Creativitat i Escolta activa. Dins de cada bloc trobareu entre 5 i 11 propostes diferents, de manera que en total us presentem 31 activitats per fomentar la cohesió de grup:

Cohesió de grup i acceptació 

Cohesió de grup i participació 

cohesió de grup i cooperació

cohesió de gup i creativitat

cohesió de grup i escolta activa