Dinàmiques de cohesió de grup

A continuació us oferim un seguit de dinàmiques curtes que us poden ajudar a cohesionar el grup. Estan pensades per dur-les a terme de forma aïllada o abans o després d'alguna altra dinàmica per treballar una temàtica concreta. Les hem classificat en 5 blocs: Acceptació, Participació, Cooperació, Creativitat i Escolta activa. Dins de cada bloc trobareu entre 5 i 11 propostes diferents, de manera que en total us presentem 31 activitats per fomentar la cohesió de grup. 

Una vegada finalitzada la dinàmica, podeu celebrar una petita assemblea participativa per valorar i reflexionar sobre les actituds i comportaments individuals i grupals que s'han produït. D'aquesta manera, podem anant prenent consciència d'aquells elements que faciliten i dificulten la cohesió grupal.  A continuació us proposem algunes preguntes per promoure el debat: 

  • Com us heu sentit fent la dinàmica?
  • Què us ha agradat més? I el que menys?
  • Creieu que hem treballat de manera grupal?
  • Alguna persona s'ha sentit apartada del grup? Com us fa sentir? O podríem fer diferent?
  • Quines actituds o comportaments han fet que la dinàmica funcionés? I quines no?

En cada una de les preguntes podem estirar tant com creiem necessari, segons com s'hagi desenvolupat la dinàmica.
És important  incidir en què l'assemblea és un espai per buscar maneres de millorar com a grup, no un espai pels retrets i els judicis. Per tant, cal expressar les opinions en primera persona i de manera respectuosa 

Cohesió de grup i acceptació 

Cohesió de grup i participació 

cohesió de grup i cooperació

cohesió de gup i creativitat

cohesió de grup i escolta activa