Competències bàsiques i habilitats per a la vida

S’entén per competència bàsica la capacitat d’una persona de resoldre problemes reals en contextos diversos integrant coneixements, habilitats pràctiques, actituds i altres components socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament per assolir una acció eficaç i satisfactòria. (Departament d’Educació)

L'OMS defineix les Habilitats per a la Vida com “aquelles capacitats per adoptar un comportament positiu que permeti als individus abordar amb eficàcia les exigències i els reptes de la vida quotidiana. Es tracta d’habilitats personals, interpersonals, cognitives i físiques que ajuden a les persones a controlar i dirigir les seves vides, desenvolupant la capacitat de viure amb el seu entorn i aconseguint que aquest canviï”.
La UNESCO en el seu informe Qualitat de l’ Educació, Habilitats per a la Vida i Educació per al Desenvolupament Sostenible, de 2005 determinava que les habilitats per a la vida són rellevants i necessàries en el currículum de l’educació contemporània i un dret de totes les persones.

La proposta de treball per competències bàsiques de l'ambit d'educació en valors socials i cívics està en total sintonia amb la proposta d’entrenament de les habilitats per a la vida. A continuació es mostra la correlació trobada en els diferents albums de l'Aventura de la Vida que treballeu amb l'alumant de tercer a sisè de primària (entre parèntesi s'especifiquen els cromos que treballen els diferents continguts)

Descarregar document Àlbum 1 Descarrega en format pdf

Descarregar document Àlbum 2 Descarrega en format pdf

Descarregar document Àlbum 3 Descarrega en format pdf

Descarregar document Àlbum 4 Descarrega en format pdf

Document elaborat pel Departament de Salut i Prevenció. Fundació Catalana de l'Esplai; Cristina Perez Diaz; Isabel Matas Salla.

Font: Generalitat de Catalunya, Departament d'Educació. Curriculum: Competències bàsiques de l'àmbit d'educació en valors. Educació en Valors Socials i Cívics.

Tornar