Com es desenvolupa

«Sigues tu» s’adapta a les necessitats de cada centre. Proposem una metodologia flexible.

El programa es desenvolupa als centres educatius de la demarcació de Girona que el sol·liciten a Dipsalut a través del seu ajuntament. Hi poden accedir tots els centres educatius de la demarcació, tot i que en cas necessari, es prioritzen els centres que atenen un important nombre d’infants i adolescents en situació de vulnerabilitat social i econòmica. Està àmpliament demostrat que la falta de recursos dels progenitors dona lloc a una situació de desigualtat d’oportunitats que té impacte directe en la salut dels menors.

El «Sigues tu» està adreçat a l'alumnat d'Educació infantil (P3, P4 i P5), de Primària (de 1r a 6è), de Secundària (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO) i altres tipus d'ensenyaments (Programes de Formació i Inserció, Escoles d'Adults i Centres d'Educació Especial). El programa el desenvolupen docents i personal tècnic de Dipsalut, i hi col·laboren professionals d’altres ens del territori. És recomanable que el programa formi part del projecte educatiu de l’escola o institut i que se’n nomeni una persona responsable.

Tot i que l’eix sobre el qual pivota el programa és el tutor o tutora del grup, una professional de Dipsalut acompanya els docents de cada centre en la implementació del programa, des del primer moment i de manera permanent. Personal tècnic de l’organisme i d’ens col·laboradors s’encarreguen també de dur a terme directament algunes de les sessions que es fan als instituts. El «Sigues tu» es treballa en horari lectiu, de manera flexible: en classes específiques i també transversalment, aprofitant les ocasions d’incidir en les habilitats per a la vida que sorgeixen a l’aula en el dia a dia.

Dinamització del "Sigues tu" a primària

Dinamització del "Sigues tu" a secundària

El material

El programa se serveix de tres grans recursos pedagògics. A educació infantil el recurs s'anomena "Descobrint", a primària “l’Aventura de la Vida” i a secundària, “Som-hi!”. A més, hi ha tot un seguit de propostes específiques per treballar temàtiques concretes, com per exemple la gestió de les emocions, l'assetjament entre iguals o els Objectius de Desenvolupament Sostenible

COM SOL·LICITAR ELS MATERIALS I SERVEIS? Els centres participants rebreu un correu electrònic amb un usuari del vostre centre i una paraula de pas, que us permetran sol·licitar els materials físics (que rebreu per correu al vostre centre) i els serveis del programa. En aquest enllaç trobareu una guia de 10 passos per si teniu dubtes a l’hora de fer la sol·licitud. També es pot accedir a molts recursos en versió digital a l’apartat de recursos d’aquest mateix web.  En aquest enllaç trobareu un Vídeo tutorial que explica de forma resumida com accedir a aquests recursos segons les diferenst etiquetes i categories. 

Suport i seguiment

Una professional de l'equip «Sigues tu» estarà en contacte amb les escoles participants en tot moment per fer el seguiment del programa, ajudar a adaptar-lo a la realitat de cada centre i oferir els recursos necessaris en cas d’urgència (violències, fets traumàtics...). 

Teatre

El programa «Sigues tu» ofereix als centres participants teatre a l'aula, dirigit per actors i actrius professionals, que permet reforçar de forma vivencial i lúdica els continguts del programa. Podran accedir-hi els centres de primària i secundària que estan duent a terme el programa. En cas que no es pugui cobrir tota la demanda, es prioritzarà l'assignació del recurs en funció de criteris socio-econòmics i s'informarà oportunament als centres escollits. Aquest curs 2022-2023 s'oferiran 5 recursos diferents, 3 per primària i 2 per secundària de les següents temàtiques:

Alumnat de 1r de primària: Gestió de les emocions
Alumnat de 3r de primària: Perspectiva de gènere i coeducació 
Alumnat de 5è de primària: Habilitats per a la vida 
Alumnat de 1r de l’ESO: Ús de pantalles: beneficis i riscos
Alumnat de 3r de l’ESO: Relacions sexoafectives

Els centres de primària podran optar a dos recursos dels tres proposats i els de secundària als dos proposats, per totes les línies del curs corresponent. 

Formació

Per poder implementar el programa idòniament, els docents reben una formació inicial i formació continuada, oferta gratuïtament per Dipsalut. També disposen en tot moment de l’ajuda de l’equip tècnic d’aquest organisme. El pla de formació per a docents inclou:

  • Formació inicial de dues hores al centre educatiu per explicar la filosofia, la metodologia, els serveis i els materials inclosos en el programa.
  • Formació continuada per aprofundir en la filosofia i els continguts del programa i establir sinergies entre els docents participants. Hi ha dues modalitats: presencial i a distància. Està acreditada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Famílies

També oferim un programa de formació en criança positiva per a famílies, en els centres educatius de primària que ja facin el programa. Podeu trobar tota la informació actualitzada a l'apartat famílies d'aquest mateix web.