Com es desenvolupa

«Sigues tu» s’adapta a les necessitats de cada centre. Proposem una metodologia flexible.

El programa es desenvolupa als centres educatius de la demarcació de Girona que el sol·liciten a Dipsalut a través del seu ajuntament. Hi poden accedir tots els centres educatius de la demarcació, tot i que en cas necessari, es prioritzen els centres que atenen un important nombre d’infants i adolescents en situació de vulnerabilitat social i econòmica. Està àmpliament demostrat que la falta de recursos dels progenitors dona lloc a una situació de desigualtat d’oportunitats que té impacte directe en la salut dels menors.

El «Sigues tu» està adreçat a l'alumnat d'Educació infantil (I3, I4 i I5), de Primària (de 1r a 6è), de Secundària (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO) i altres tipus d'ensenyaments (Programes de Formació i Inserció, Escoles d'Adults i Centres d'Educació Especial). El programa el desenvolupen docents i personal tècnic de Dipsalut, i hi col·laboren professionals d’altres ens del territori. És recomanable que el programa formi part del projecte educatiu de l’escola o institut i que se’n nomeni una persona responsable.

Tot i que l’eix sobre el qual pivota el programa és el tutor o tutora del grup, una professional de Dipsalut acompanya els docents de cada centre en la implementació del programa, des del primer moment i de manera permanent. Personal tècnic de l’organisme i d’ens col·laboradors s’encarreguen també de dur a terme directament algunes de les sessions que es fan a l'aula. El «Sigues tu» es treballa en horari lectiu, de manera flexible: en classes específiques i també transversalment, aprofitant les ocasions d’incidir en les habilitats per a la vida que sorgeixen a l’aula en el dia a dia.

Dinamització del «Sigues tu» a primària

Dinamització del «Sigues tu» a secundària

El material

El programa se serveix de tres grans recursos pedagògics. A educació infantil el recurs s'anomena "Descobrint", a primària “l’Aventura de la Vida” i a secundària, “Som-hi!”. A més, hi ha tot un seguit de propostes específiques per treballar temàtiques concretes, com per exemple la gestió de les emocions, l'assetjament entre iguals o els Objectius de Desenvolupament Sostenible. També es pot accedir a molts recursos en versió digital a l’apartat de recursos d’aquest mateix web. 

NOVETAT curs 2024-25! Ja podeu sol·licitar el material per primària, amb l'usuari i la paraula de pas del vostre centre. Els rebreu al vostre centre durant les primeres setmanes de curs.  

Suport i seguiment

Es designa una o un professional de l'equip «Sigues tu» per a cada centre educatiu participant, que serà la persona tècnica de referència (PTR) i hi estarà en contacte en tot moment per fer el seguiment del programa, ajudar a adaptar-lo a cada realitat i oferir els recursos de derivació necessaris en cas d’urgència (violències, fets traumàtics...). Per cada centre participant la PTR farà un mínim de 3 visites, una per cada trimestre, i els centres hi podran contactar en tot moment de forma telefònica o via correu electrònic. A l'inici de curs es planificarà una Trobada inicial amb l'objectiu d'introduir el marc conceptual i explicar amb detall els materials, la metodologia i els serveis que inclou en programa. Durant el curs es poden dur a terme una o vàries Trobades de seguiment que tenen com objectiu assessorar als centres sobre les diferents temàtiques i serveis que inclou el programa, coordinar accions o resoldre dubtes en relació a la implementació. A final del tercer trimestre es farà una Trobada de tancament per avaluar el funcionament del programa i establir objectius pel proper curs. 

Dinamitzacions a l'aula

La PTR durà a terme dinamitzacions a l'aula amb l’objectiu que serveixin de guia pel professorat en relació a la metodologia d'implementació del programa. En funció dels diferents nivells educatius, es poden dur a terme diferents propostes per treballar les habilitats per a la vida i altres temàtiques de salut. A Educació infantil es durà a terme una sessió amb els grups d'I5, a primària amb els grups de 4t i 6è i a l'ESO dues sessions amb tots els grups de 1r a 4t. La vostra tècnica de referència es posarà en contacte amb els centres participants per tal d’acordar dates i horaris.

Teatre

El programa «Sigues tu» ofereix als centres participants teatre a l'aula, dirigit per actors i actrius professionals, que permet reforçar de forma vivencial i lúdica els continguts del programa. Pel curs 2023-2024 s'ofereixen 5 recursos diferents, 3 per primària i 2 per secundària de les següents temàtiques:

Alumnat de 1r de primària: Gestió de les emocions
Alumnat de 3r de primària: Perspectiva de gènere i coeducació 
Alumnat de 5è de primària: Habilitats per a la vida 
Alumnat de 1r de l’ESO: Ús de pantalles: beneficis i riscos
Alumnat de 3r de l’ESO: Relacions sexoafectives 

Els centres de primària podran optar a dos recursos dels tres proposats i els de secundària a un dels dos proposats, per totes les línies del curs corresponent. Excepte els centres de secundària d'especial complexitat, que podran optar als dos recursos.

Formació

Per poder implementar el programa idòniament, els docents poden accedir a una formació continuada, oferta gratuïtament per Dipsalut i acreditada pel Departament d'Educació.  El pla de formació per a docents inclou diferents opcions formatives dins d'aquestes dues modalitats: Formació de centre i Formació individual a distància.

NOVETAT curs 2024-25! Ja podeu sol·licitar la formació de centre pel primer trimestre del curs 2024-25, amb l'usuari i la paraula de pas del vostre centre.

Famílies

Dipsalut ofereix el «Programa per a famílies» amb diferents recursos i serveis sobre criança positiva. Està adreçat a les famílies i a les persones que tenen cura dels infants i joves de la demarcació de Girona. Concretament, s'ofereix un taller de criança positiva per a famílies i càpsules formatives en línia de diferents temàtiques relacionades amb la sexualitat, les pantalles, la gestió emocional i la resolució de conflictes. Els centres educatius o altres equipaments que ho vulguin dur a terme, poden consultar tota la informació al web del «Programa per a famílies».