Com es demana

Període de sol·licitud obert

El programa «Sigues tu, eines i actius per a la salut» és totalment gratuït pels ajuntaments i centres escolars, ja que Dipsalut n'assumeix el cost. 

Els centres educatius de les comarques gironines que estiguin interessats a desenvolupar-lo, l’han de sol·licitar al seu ajuntament, que després s’encarrega de tramitar la sol·licitud formal a Dipsalut mitjançant el Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP). En aquesta sol·licitud, el consistori indica el centre o centres del municipi interessats en el «Sigues tu» i el nombre aproximat de grups i d’alumnes que el durien a terme.

Dipsalut dona resposta a les peticions fins a esgotar el pressupost destinat a aquest programa. Tenen prioritat els centres que ja l’hagin implementat en cursos anteriors, els que presentin factors socioeconòmics desfavorables i els de municipis amb menys població. Finalment, en cas que fos necessari, es prioritzaria d’acord amb l’ordre d’entrada de les sol·licituds.

El període de sol·licitud és entre el 4 de maig i el 14 de juliol de 2023. Per consultar tots els detalls, podeu dirigir-vos a la seu electrònica de Dipsalut. La sol·licitud pel «Sigues tu famílies» s'ha de fer de forma diferenciada, podeu consultar com fer-ho a l'apartat corresponent