Àmbit EL MÓN

La proposta per a l’àmbit «El Món» se centra en el reconeixement del jo i del nosaltres com a part d’un tot, d’un món en el qual cohabitem i interactuem amb altres persones, identitats, cultures, organismes i ecosistemes. La manera de relacionar-nos amb l’entorn més proper, així com la consciència i percepció que tenim d’allò més llunyà, desenvolupa la nostra capacitat d’empatia i de pertinença al planeta. Reconèixer-nos com a individus dins d’una societat global, defensar els nostres drets i els de les altres persones i desenvolupar el pensament crític davant de les petites causes que ens envolten afavorirà fer-ho també enfront de problemes socials i ambientals llunyans o globals. Aprendre a resoldre conflictes i a prendre decisions que incloguin una mirada àmplia ens ha de permetre avançar com a societat cap a un futur més sostenible, cap a un món millor. En aquest àmbit treballarem les cinc grans àrees de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i els seus disset ODS, abordant de forma transversal les àrees de «Pau» i «Partenariat», i de forma més concreta les de «Persones», «Planeta» i «Prosperitat». En aquest document podeu trobar més informació sobre l'àmbit EL MÓN  

Activitat introductòria: «PLANETA BUSCA AJUDA» I3-I4-I5. Està pensada per presentar el personatge del/la activista de l'àmbit EL MÓN. Podeu aprofitar un Dia Mundial relacionat amb la Terra per presentar aquest nou titella. Recursos: Titella activista     Guió per a la conversa

1. Unitat didàctica «M'AGRADEN LES PERSONES»

1.1 Activitat «QUIN ÉS EL COLOR CARN?» – I3.  Es proposa una activitat a l'exterior per tal de reflexionar sobre la nostra pell, la diversitat i les seves implicacions. Recursos: Làmina amb els colors de la pell

1.2 Activitat «PATATES UNIDES» – I4.  Es proposa una activitat per reflexionar sobre la pròpia identitat i la de les altres persones. Aquesta activitat està inspirada en el projecte Potatoes for peace. 

1.3 Activitat «AQUÍ, ALLÀ I MÉS ENLLÀ» – I5. Aquesta activitat té com a objectiu reflexionar sobre les diferències econòmiques, socials i culturals dels diferents indrets del món. Recursos: Fotografies de contrastos 

2. Unitat didàctica «M’AGRADA EL PLANETA»

2.1 Activitat «PLANTANT EL FUTUR» – I3. Es proposa una activitat per reflexionar sobre el cicle de la vida i les cures a través del procés de germinació d'una llavor. Recursos: Làmina El cicle de la vida    Sons de pluja

2.2 Activitat «CONNECTEM» – I4. Aquesta activitat està pensada per aproximar els infants al seu entorn natural a través dels sentits i que es puguin reconèixer com a part de la natura. Recursos: Dates significatives per a la Terra

2.3 Activitat «EFECTE HIVERNACLE» – I5.  Aquesta activitat està pensada per ajudar els infants a reflexionar sobre les accions humanes que incrementen l'efecte hivernacle i incideixen en el canvi climàtic. Recursos: Làmina troquelada  Làmina Minimons  Làmina efecte hivernacle

3. Unitat didàctica «M’AGRADA MILLORAR»

3.1 Activitat «DE TEMPORADA» – I3. Aquesta proposta té l'objectiu d'introduir el concepte de temporada de fruites i verdures que consumim, a través del treball de les estacions de l'any. Recursos: Làmina de l'hort a l'aula   Pòsters de temporada

3.2 Activitat «A GRANEL» – I4.  Aquesta activitat té l'objectiu d'ajudar a reflexionar als infants, a través del joc simbòlic, sobre les diiferències entre comprar a granel i amb envàs unitari. 

3.3 Activitat «UN MÓN IDEAL» – I5. A través d'una activitat lúdica de "joc de pistes", es proposa reflexionar amb l'alumnat al voltant de les implicacions ecològiques que tenen les nostres accions. Recursos: Targetes de pistes    Puzzle Un món ideal