Acollim Cicle Mitjà i Superior

La proposta Acollim consta de 3 sessions, les quals tenen com a objectiu donar la benvinguda a l’alumnat en els centres educatius i poder detectar i acollir les diferents necessitats originades arrel de la COVID-19, o que s’han posat de manifest, amb més força, durant aquest període.

SESSIÓ 1 - La benvinguda

SESSIÓ 2 - Punts de vista

SESSIÓ 3 - Jo em comprometo...